Катедра „КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

Ръководител катедра: доц. д-р инж. Габриела Атанасова

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Емилия Гърковасекретар катедра

Контакти: УК – 1, кабинет 553

+359 73 588 557

+359 882 99 87 16

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В катедра „Комуникационна и компютърна техника и технологии“ се води обучение по следните специалности:

 • ОКС „Бакалавър“
 • Информационни и комуникационни технологии – ПН 5.3;
 • Компютърни системи и технологии – ПН 5.3;
 • Интелигентни бизнес системи и логистика – ПН 5.3.

 

 • ОКС „Магистър“
 • Компютърни системи и технологии - ПН 5.3;
 • Комуникационна техника и технологии – ПН 5.3;
 • Безжични технологии и електромагнитна съвместимост - ПН 5.3;
 • Геопространствено разузнаване и анализи - ПН 5.3;
 • Мениджмънт и икономика на околната среда - ПН 5.3;
 • Регионален мениджмънт и градска икономика - ПН 5.3;
 • Социална логистика - ПН 5.3;
 • Корпоративна сигурност - ПН 5.3;
 • Технологично предприемачество - ПН 5.3;
 • Аутсорсинг и киберсигурност - ПН 5.3.

 

 • ОНС „Доктор“

Компютърни системи, комплекси и мрежи  -  редовна, задочна и самостоятелна форма.

 

Преподаватели:

проф. дтн Петър Апостолов

доц. д-р Димитрина  Керина

доц. д-р Габриела Атанасова

доц. д-р Николай  Атанасов

доц. д-р Фатима  Сапунджи

доц. д-р Иван Недялков

гл. ас. д-р Иво Ангелов

гл. ас. д-р Филип Цветанов

гл. ас. д-р Емил Френски

гл. ас. д-р Георги Георгиев

ас. д-р Динко Стойков

ас. д-р Иван Тодорин

ас. д-р Илиян Иванов

ас. Павел Джунев

Катедра „ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“

 

Ръководител катедра: проф. д-р Сашко Плачков

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Елена Николова – секретар катедра

Контакти: УК - 4, 4603 кабинет

 +359 73 831 902

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В катедра „Технологично обучение и професионално образование“ се води обучение по следните специалности:

 • ОКС „Бакалавър“

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество – ПН 1.3.

 • ОКС „Магистър“

Кариерно развитие и предприемачество – ПН 1.3;

 • ОНС „Доктор“

Методика на обучението по техника и технологии -  редовна, задочна и самостоятелна форма;

 • Професионална квалификация
 • Учител по технологии и предприемачество;
 • Учител по професионална подготовка.

 

Преподаватели:

проф. д-р Сашко Плачков

доц. д-р Диана Митова

доц. д-р Димитър Искрев

доц. д-р Евдокия Петкова

гл. ас. д-р Любима Зонева

гл. ас. д-р Емилия Тошева

гл. ас. д-р Мая Стоева

гл. ас- д-р Василиса Валеова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катедра „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА“

 

Ръководител катедра: Проф. д.н. инж. Галина Чернева

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

 

Елена Николова – секретар катедра

Контакти: УК - 1, 522 кабинет

+359 73 588 559

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В катедра „Електротехника, електроника и автоматика“ се води обучение по следните специалности:

 • ОКС „Бакалавър“

Приложни електронни системи /Електроника/ - ПН 5.2

 • ОКС „Магистър“
 • Електроника -  ПН 5.2
 • Биомедицински системи и технологии - ПН 5.2
 • ОНС „Доктор“

Електронизация - редовна, задочна и самостоятелна форма;

Преподаватели:

проф. нд Галина Чернева

доц. д-р Владимир  Гебов

доц. д-р Людмила Танева

доц. д-р Иван Тренчев

доц. д-р Валери Въчков

доц. д-р Уляна Паскалева

доц. д-р Антон Стоилов

доц. д-р Филип Баталов

гл. ас. д-р Биляна Георгиева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катедра „МАШИНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

 

Ръководител катедра: Проф. д-р инж. Снежина Андонова

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Елена Гебова – секретар катедра

Контакти: УК - 1, 606 кабинет

+359 73 588 554

Е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

В катедра „Машиностроителна техника и технологии“ се води обучение по следните специалности:

 • ОКС „Бакалавър“

Дизайн и технологии за облекло и текстил /Моделиране, технологии и мениджмънт в шевната индустрия/ -  ПН 5.1

 

 • ОКС „Магистър“
 • Дизайн и технологии за облекло и текстил -  ПН 5.1
 • Автотехническа експертиза - ПН 5.1
 • Инженерна безопасност - ПН 5.1
 • Надеждност, ергономия и инженерен дизайн - ПН 5.1

 

 • ОНС „Доктор“

Машини и процеси в леката промишленост - редовна, задочна и самостоятелна форма.

Преподаватели:

проф. д-р Снежина Андонова

доц. д-р Рая Стоянова

доц. д-р Иван Амуджев

гл. ас. д-р Благойка Пълева-Кадийска

гл. ас. д-р Огнян Георгиев

гл. ас. д-р Йорданка Ангелова

ас. Умме Капанък

ас. Васил Чобанов