Техническият факултет е най-новия факултет в структурата на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград.

Той е създаден през 2015 г. с Постановление на Министерски съвет № 39 от 4 март 2015 г., в резултат на положително оценен проект за преобразуване на Техническия колеж в Технически факултет от Националната агенция за акредитация и оценяване.

Мисията на Техническия факултет е да провежда образователна и научноизследователска дейност и да предоставя компетентно научно обслужване на индустрията, икономиката и институциите в системата на училищното образование, като подържа висококачествен академичен състав и привлича, обучава и изгражда висококвалифицирани специалисти с висше образование.