Новини

Професор от Университет „Спиру Харет“ изнесе лекции в ЮЗУ „Неофит Рилски“
Академичният екип на Техническия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ посрещна като свой гост по програма „Еразъм+“ известния професор Ойген Захареску от Факултетa по инженерство и информатика към Университета „Спиру Харет“ (Spiru Haret University), Букурещ, Румъния.
По време на визитата си проф. Захареску се срещна със студенти, докторанти и преподаватели от факултета и представи своя университет и специалностите, по които се води обучение в него.
Срещите между представителите на двете институции мотивираха задълбочаването на партньорските отношения, разработването на съвместни проекти и научни изследвания, както и насърчаване на осъществяването на мобилности по програма „Еразъм+“.
При изключителен интерес от страна на студентите преминаха лекциите на проф. Захареску. Ученият говори по актуални теми в областта на информационните и комуникационни технологии – Software Engineering for Distributed Systems, Client-Server Architecture, Distributed Programming in Java and Python и други.
В края на срещата проф. Захареску предостави безплатен достъп на присъстващите студентите до неговите лекционни курсове в електронна среда.
 
tf1
 
tf2
 
tf3

На 10 януари 2024 г. по програма „Знание. Бг“ на БНТ2 беше излъчен репортаж с участието на проф. дн Петър Апостолов от катедра Комуникационна и компютърна техника и технологии на Техническия факултет. Като правило, развитието на науката в областта на комуникационната техника, е в създаването а нови теории, методи и технически средства, насочени към бъдещето. Любопитното в този репортаж е, че проф. Петър Апостолов е насочил поглед с 50 години назад, за да допълни една липсваща част от теорията на биномните антенни решетки. В допълнение, проф. Апостолов ни запознава с научните идеи, върху които работи. Приятно гледане.

Видеото можете да гледате тук: https://www.youtube.com/watch?v=Wx6QyuS-h44

 

 

Уважаеми колеги,

На 19 октомври 2023 г. четвъртък в корпус 7, зала 104 от 10 ч. ще се проведе лекция на тема:

Киберсигурност и цифрово доверие / Cybersecurity and Digital Trust

С гост лектор г-н Янко Спасов

| Консултант Дигитална Трансформация и Киберсигурност

| CISA® | ISO IEC 27001 Lead Auditor

 

📑 Основните теми от лекцията ще бъдат:

 

🔰 Цифрово доверие, Информационна и Кибер Сигурност.

🔰 Нови изисквания и стандарти за киберсигурност.

🔰 Анатомия на заплахите.

🔰 Как се изгражда съвременна система за киберсигурност.

🔰 Демонстрация.

👉 Инициативата Български Киберклуб с възможност за сътрудничество с Технически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски".

👉 ENISA European Cybersecurity Skills Framework (ECSF).

✍ Видове сертификации и възможности за кариерно развитие.

Ще Ви очакваме!

ПРИЕМ ПО СЕДЕМ НОВИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ, разработени по Проект BG05M2OP001-2.016-0005 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – ГР. БЛАГОЕВГРАД, НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО И СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" – ГР. СОФИЯ, В ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 5.3 КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА, 4.4 НАУКИ ЗА ЗЕМЯТА И 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“.

 

През академичната 2023-24 година продължава приема и обучението по седемте нови магистърски програми в Технически факултет, разработени по проект BG05M2OP001-2.016-0005 „Модернизация на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София, в професионални направления 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 4.4 Науки за земята и 3.7 Администрация и управление“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

         Седемте нови магистърски програми в Технически факултет, разработени по проект BG05M2OP001-2.016-0005 са:

-      „Технологично предприемачество“ - https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg/135-mpcat/cctcatm/884-techmanmbgart

-      „Социална логистика“ - https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg/135-mpcat/cctcatm/882-slmbgart

-      „Корпоративна сигурност“ - https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg/135-mpcat/cctcatm/883-coprsecmbgart

-      „Регионален мениджмънт и градска икономика“ - https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg/135-mpcat/cctcatm/881-rmgembgart

-      „Мениджмънт и икономика на околната среда“ - https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg/135-mpcat/cctcatm/880-meosmbgart

-      „Аутсорсинг и киберсигурност“ - https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg/135-mpcat/cctcatm/885-outscsmbgart

-      „Геопространствено разузнаване и анализи“ - https://www.swu.bg/bg/prospectivestbg/admagbg/135-mpcat/cctcatm/879-grambgart

         Обучението се провежда съвместно с Национален военен университет "Васил Левски" – гр. Велико Търново и Софийски университет "Св. Климент Охридски" – гр. София.

         Новите специалности отговарят на реалните потребности на индустрията от кадри с широкопрофилна подготовка, които да могат да осъществяват проучвателна,  аналитична и експертна дейност, както в областта на комуникационната и компютърна техника и технологии, така и в областта на науките за земята и администрацията и управлението в различни технически сфери на дейност.

         Студентите, завършили всяка от тези седем нови магистърски програми ще придобият професионална квалификация „МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР“ в професионално направление 5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА.

         Срокът за подаване на документи за обучение по седемте нови магистърски програми е до 25 – ти септември 2023 г. Класирането на кандидатите за обучение по тези магистърски програми ще се осъществи до 4-ти октомври 2023 г.

         Документите се подават в кабинет 604 (Учебен корпус №1) при г-жа Виолета Войнова – секретар на Техническия факултет /тел. за връзка - 073 588 551 /.

На 01.09.2023 г. в Технически факултет пред студенти от специалности „Комуникационна и компютърна техника и технологии“ и „Информационни и комуникационни технологии“, доц. д-р Даниел Гардан от университета Спиру Харет (Spiru Haret University, Romania) Румъния изнесе лекция на тема „Content Marketing – basic concepts and current trends“.

Лекция.jpg

Втората лекция на доц. д-р Даниел Гардан, която ще бъде на тема „Tools used to research audience – the role of marketing research for the substatiation of Content Marketing Strategy“, ще се проведе на 04.09.2023 г. (понеделник) от 10:30 ч. в зала 1517, Първи учебен корпус. На 04.09.2023 г. доц. д-р Лаура Якоб и ас. д-р Михаела Бебеселеа от университета Спиру Харет (Spiru Haret University, Romania) Румъния също ще представят лекции със следните теми „What is an entrepreneur?“ и „Introduction to basics of accounting“ от 11: 30 ч. и 12:30 ч. в зала 1517, Първи учебен корпус.