Информация за студентското състояние

Можтете да направите справка за актуално студентско състояние от тук:

 

https://stud.swu.bg