Факултетен съвет

Факултетен съвет (мандат 2019-2023)

Хабилитирани членове

 1. проф. д-р Снежина Андонова - декан
 2. проф. дн Галина Чернева
 3. проф. д-р Сашко Плачков
 4. проф. дтн Петър Апостолов
 5. доц. д-р Владимир Гебов
 6. доц. д-р Димитър Искрев
 7. доц. д-р Димитрина Керина
 8. доц. д-р Людмила Танева
 9. доц. д-р Иван Тренчев
 10. доц. д-р Валери Въчков
 11. доц. д-р Иван Амуджев
 12. доц. д-р Антон Стоилов
 13. доц. д-р Иван Недялков
 14. доц. д-р  Уляна Паскалева
 15. доц. д-р  Рая Стоянова
 16. доц. д-р Николай Атанасов
 17. доц. д-р Габриела Атанасова
 18. доц. д-р Диана Митова
 19. доц. д-р Филип Баталов
 20. доц. д-р  Евдокия Петкова
 21. доц. д-р Фатима Сапунджи

Нехабилитирани членове

 1. гл. ас. д-р Иво Ангелов
 2. гл. ас. д-р  Емил Френски
 3. гл. ас. д-р Филип Цветанов
 4. гл. ас. д-р Любима Зонева
 5. гл. ас. д-р Георги Георгиев
 6. ас. д-р Динко Стойков

Студенти и докторанти

 1. Мария Колева
 2. Ива Дачева